Rahmat Panggilan Membiara

Semua orang beriman dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perutusan Allah. Perutusan kepada sesama, lingkungan, atau masyarakat. Kita semua dipanggil Allah, pertama-tama untuk...