Tagged: Biarawan

Rahmat Panggilan Membiara

Semua orang beriman dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perutusan Allah. Perutusan kepada sesama, lingkungan, atau masyarakat. Kita semua dipanggil Allah, pertama-tama untuk...

Masalah-Masalah dalam Keluarga Katolik

Maukah Orangtua Menawarkan Pada Anaknya? Suatu hari, saya dan istri berbincang tentang masa depan dua anak saya, laki-laki dan perempuan yang keduanya...